קינוקלאן - נשים עם מצלמות

קינוקלאן היא עמותה שמטרתה לקדם שינוי חברתי באמצעות השמעת קולן של נשים. אנו יוזמות ומפיקות סדנאות מעשיות, מקומיות ובינלאומיות, הקרנות סרטים ושיתופי פעולה מגוונים שתכליתם לספק לנשים מרחב קהילתי-יצירתי ולהנגיש להן כלי ביטוי אודיו-ויזואליים באמצעותם יוכלו לספר את סיפורן מנקודת מבטן.