קינוקלאן - נשים עם מצלמות

קינוקלאן היא עמותה שמטרתה לקדם דיאלוג בין נשים באמצעות יצירה משותפת. כלי העבודה המרכזי שלנו הוא מצלמת הסמארטפון. אנו יוזמות ומפיקות סדנאות מעשיות, הקרנות סרטים ושיתופי פעולה מגוונים, שתכליתם לספק לנשים מרחב בטוח וכלים בסיסיים בשפה אודיו-ויזואלית, באמצעותם תוכל כל אחת לספר את סיפורה מנקודת מבטה.